Investeringer

Westco-konsernet eier – eller har eierskap i – selskaper som Westco Miljø, Kolos Lifting & Inspection, Aarbakke, Aarbakke Innovation, Buøy Invest og SJT Miljø.

Konsernet forvalter for tiden en eiendomsportefølje på rundt 200 000 m2, og du kan lese mer om dette på Westco Eiendoms nettsider.

Aarbakke er en viktig leverandør til oljeindustrien, og er femti prosent eid av Westco.

Westco eier hundre prosent av Kolos Lifting & Inspection, totalleverandør på salg og utleie av løfteutstyr til bruk on- og offshore.

Buøy Invest jobber med eiendomsutvikling på Rosenberg-tomten.

Katedralen i Stavanger sentrum – et av Westco Eiendoms signalbygg.

Nødvendig vedlikehold på Westco Miljø sitt anlegg på Tananger.

Gode investeringer

Vi gjør forresten flere andre investeringer som gir null og niks i økonomisk avkastning, men de menneskelige resultatene er derimot svært gode.

Eksempler på dette er sponsing av Viking Fotball (vi er også aksjonærer i fotballklubben), økonomisk støtte til lokale idrettslag – spesielt barneidrett, Kirkens Bymisjon, rehabilitering for rusmisbrukere, og veteranbåten MS Sandes.

Noen ganger må man lytte mer til hjertet enn til hjernen.